Flytt av medarbetare från huvudbyggnaden

Medarbetare som idag har arbetsplats i huvudbyggnaden på Campus Borlänge och som behöver en arbetsplats i Borlänge efter 16 juni måste under april/maj flytta sin arbetsplats till hus 26.

Som alternativ till arbetsplats i hus 26 finns också lånekontor på Campus Falun. Från mitten av augusti har sedan medarbetarna tillgång till sin nya arbetsplats på nya Campus Borlänge.

Anledningen till flytten är för att kunna säkerställa att den preliminära tidplanen kan hållas som innebär att högskolan lämnar huvudbyggnaden på Röda vägen 5 juli. 

Kontakt
Avdelningen för fastighets- och campusplanering
Senast granskad:
Senast granskad: