Veckans hälsning från prefekten

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den här veckan har vi från arbetsgivarsidan gått igenom återkopplingen från facken på risk- och konsekvensanalysen, så långt som vi hade kommit förra fredagen.

Mycket handlar om verksamhetsrisker och farhågor om oro och stress som kan följa på det. Vi i chefsgruppen försöker gemensamt identifiera hur vi tillsammans kan minska de risker vi kan förutse. Idag har avdelningscheferna och facken haft en ny sittning för att gå igenom materialet ännu en gång. Jag uppfattar det som att vi har en bra och konstruktiv dialog.

I mitt förra veckobrev kommenterade jag de fina antagningstalen som innebar en ökning av antalet nya studenter med omkring 50 procent jämfört med hösten 2022. Det är både roligt och bra för verksamheten, samt att det kommer ha stor påverkan på vår ekonomi framåt. Därför arbetar vi nu för fullt med att uppdatera budgeten för 2024 tillsammans med Petra och Viktoria; Viktoria började på ekonomiavdelningen den här veckan och ska kliva in som ekonom hos oss tillsammans med Petra. Vill därför passa på att hälsa Viktoria välkommen.

Redan nu kan jag konstatera att institutionens ekonomiska situation har förbättrats avsevärt på kort tid, och att prognosen för 2023 pekar på ett underskott på ett par miljoner istället för som tidigare befarat runt tio miljoner. Hur effekten på helåret 2024 blir återstår ännu att se, men det kommer att bli en stor förbättring jämfört med den budget som togs fram i maj.

I tisdags besökte jag Hitachi tillsammans med rektor, vicerektorerna och övriga styrgruppen för att föra dialog om samarbetets utveckling och ambitioner inför nästa år. Vi enades om en satsning på examensarbeten, Hitachis medverkan i utbildningen, och även att vi ska försöka få till minst en ny gemensam forskningsansökan. Hitachi har redan nu flera medarbetare inne hos oss som hjälper till med kursutveckling och bidrar väldigt konkret till vår verksamhet.

Jag har också träffat styrgruppen för en ny samverksansorganisation grundad på ett nytt ramavtal mellan Högskolan Dalarna och länets kommunala energibolag. Det var ett väldigt positivt möte och jag räknar med att vi kommer kunna hitta många gemensamma samarbetsmöjligheter framöver.

Arbetet med en handlingsplan utifrån forskningsutvärderingen håller på att komma igång. Arbetsgruppen har fått granskarnas rapport och har haft möjlighet att lämna kommentarer på eventuella sakfel. Nu planerar vi kommande aktiviteter för att fånga upp de synpunkter som granskarna har framfört.

Även arbetsgruppen som ska jobba med vår interna utvärderingsmodell för utbildningsprogrammen har kommit igång.

Det var allt för den här gången. Återigen, tveka inte att höra av dig till din avdelningschef eller till mig med frågor eller funderingar. Vi försöker finnas tillgängliga på e-post, telefon, Teams, Zoom eller vad du föredrar.

I mitt kvarter blir det stor kvartersloppis både lördag och söndag den här helgen, så jag hoppas kunna sälja allt från barnböcker till överblivna möbler som upptar plats i garaget.

Med det vill jag önska en trevlig helg!

Joakim

Senast granskad:
Senast granskad: