Utfall av tre forskningsprojekt

Nu har 3 forskningsprojekt som emanerade som idéer och förfrågningar för fyra år sedan avslutats.

Projekt 1 – A data-sharing case for SME, last-mile delivery actors

Detta pilotprojekt, i form av sk. LivingLabs, hade som syfte att utveckla ett sätt att koordinera de olika aktörer, både huvudleverantör och underleverantör, som levererar gods och tillhandahåller digital transport infrastruktur. Trafikverket finansierade projektet som en del av ett stort EU projekt.

Medarbetare involverade i projektet var Asif Huq, Madelen Lagin, Johan Håkansson och Mengjie Han.

Projekt 2 – Identifying environmentally friendly retail locations: Creating a web-based decision support system for retailers

Övergripande syfte med projekt, tillsammans med Handelns Forskningsinstitut, var att ge handelsföretag de operationsanalytiska verktyg som krävs för att de ska kunna lokalisera sin verksamhet så att det minimerar konsumentens behov av transporter med egen bil. Specifikt mål var att utveckla och tillhandahålla ett beslutsstödsystem inklusive en webapplikation där handlare som planerar att utvidga sin verksamhet kan identifiera den optimala lokaliseringen av en eller flera nya butiker (eller utlämningsställen om det gäller e-handel). Projektet finansierades av Familjen Kamprads Stiftelsen.

Vår medarbetare Vijay P Paidi har i både professor Kenneth Carling samt finansiärens tycke gjort ett mycket gott arbete.  Detta var också bekräftat av Oana Mihaescu, Head of Research, Institute of Retail Economics.

Projekt 3 – Gör prisjämförelsesidor handeln mera konjunkturkänslig?

Projektet har studerat hur ökad e-handel och ökad användning av prisjämförelsesidor, nationellt och internationellt, påverkar handeln som bransch och risken för transnationella chocker. Projektet var finansierade av Handelsrådet med medfinansiering från Högskolan Dalarna.

Medarbetare från Högskolan Dalarna har varit Charlie Lindgren som samarbetat med Handelns Forskningsinstitut.

Kontakt
Kenneth Carling
Professor mikrodataanalys
Senast granskad:
Senast granskad: