Uppdatering från prefekten vecka 38

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från arbetsgivarsidan fortsätter vi jobba med besparingskravet.

Arbetet med risk- och konsekvensanalysen är ännu inte slutfört, chefsgruppen och HR har träffats igen idag fredag för att diskutera hur vi kan bemöta de risker som har lyfts. Nästa vecka väntar fortsatt dialog med de fackliga representanterna.

Vi fortsätter arbeta på en verksamhetsanalys som behövs i de kommande förhandlingarna. En del i den är att fånga upp de risker som lyfts i RKA. De handlar till stor del om hur förlust av kompetens kan påverka verksamheten, och att det kan skapa oro och stress. Om ett par veckor planerar vi att inleda dialog om verksamhetsanalysen med centrala fackliga representanter. När vi så småningom kommer in på konkreta åtgärdsförslag blir risker som rör kompetens en viktig fråga.

Arbetet med att uppdatera budget för 2024 pågår, avdelningscheferna har under veckan haft arbetsmöten med ekonomerna.

I övrigt vill jag nämna att vi hade en lyckad workshop kring forskningsutvärderingen i onsdags. Granskningskommittén presenterade sin rapport som innehåller många förslag för utveckling. Vi fördjupade oss i några utvalda frågeställningar i mindre grupper, tanken är att vi ska arbeta oss igenom hela förslagslistan. Arbetsgruppen träffas igen näste vecka för att diskutera fortsatt upplägg för det.

Trevlig helg! Konstaterar att hösten definitivt är här, kanske är det dags för årets sista gräsklippning snart?

Joakim

Senast granskad:
Senast granskad: