Sveriges IT-driftnätverk

Tisdagen 12/12 befann sig Högskolan Dalarnas representanter Elin Ekman och Thomas Kvist vid den första träffen för Sveriges IT-driftnätverk vilket skedde genom seminariet "Framtidens it-drift i Sverige" på SAAB:s kontor på Olof Palmes gata i Stockholm.
Datakablor i olika färgar
pxhere.com

Sveriges It-driftnätverk är ett initiativ som startades sommaren 2023 under Almedalsveckan och involverar såväl statliga myndigheter, industriföretag som utbildningssektorn i form av både akademin och yrkeshögskolor.

Sveriges It-driftnätverk syftar till att stärka Sverige med resurser och kompetens kring It-drift och är en sammansättning som är unik i sitt slag inom Europa. Medlemmarnas intresse för att delta är förstås varierande men där det finns en enighet över att Sverige behöver egen rådighet, inhemsk kompetensförsörjning samt hög säkerhet kring It-driften i landet. Den indirekta drivkraften är att samlas kring problemet med kompetens- och resursbrist vilket kan skapa en enhetlighet för Sverige.  Sveriges It-driftnätverk består av bland annat SAAB, Skatteverket, Trafikverket, RISE, Atea, Binero, Cleura och SafeSpring.

Dialog mellan Högskolan Dalarna och bland andra Trafikverket och Skatteverket inleddes under dagen och ett första möte mellan dessa parter och representanter från IT-säkerhetsprogrammet är preliminärt inplanerat där vi mer i detalj ska gå igenom vilka behov respektive part har och hur vi kan samverka för att hjälpa varandra framåt.

Kontakt
Elin Ekman
Universitetsadjunkt informatik
Thomas Kvist
Universitetsadjunkt datateknik
Senast granskad:
Senast granskad: