Samarbete och uppdragsforskning inom material- och maskinområdet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har pågående samverkan med Dellner Couplers. Bara under de senaste två åren har vi samarbetat inom ramen för 7 olika projekt som varit riktigt inspirerande och utvecklande för både parter.

Dellner Couplers är ett branschledande företag inom konstruktion, tillverkning och service av tågkoppelsystem för tågbyggare och järnvägsoperatörer över hela världen. Produktportföljen omfattar många typer av kopplingar, gångvägar och dämpare som alla är en viktig del av tågsäkerhetssystemet.

Belastningen och påkänningarna i flera av ovanstående system och deras komponenter kan i många fall bli extremt stora och risken för skador och haverier finns alltid vilket innebär att underhållet av dessa system är mycket viktigt. Under de senaste åren har Dellner Couplers vid flera tillfällen anlitat ämnet materialteknik vid Högskolan Dalarna. Dels för att öka förståelsen för varför skador och haverier kan uppkomma, dels för att få hjälp med materialteknisk kompetens rörande tillverkningen av ovanstående komponenter.

Isak Welander, Senior Mechanical Engineer, vid Dellner Couplers ser mycket positivt på samverkan med Högskolan Dalarna och säger: ”Vi värdesätter samarbetet med Högskolan Dalarna, det ger oss tillgång till avancerad kunskap och utrustning. Dessa resurser behövs för att göra detaljerade studier och få en djupare förståelse för produkterna. Med detta kan Dellner Couplers göra välinformerade tekniska beslut och nå våra mål snabbare och effektivare.”

Dellner Couplers

Materials Science Group

 

Kontakt
Professor materialteknik
Jayaraj Jayamani
Universitetslektor materialteknik
Senast granskad:
Senast granskad: