Ritning och kartor över Campus Borlänge

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu finns ritning över lokalerna framtagna med alla rumsnummer tydligt angivna både för paviljongen och Björling (huvudbyggnaden) och en översiktskarta över hela campus inklusive Hus 26 att ta del av. Hänvisa gärna till ritningen och kartan i programrummen för att underlätta för studenterna.

Använd denna länk för publicering i programrummen: 

 

Senast granskad:
Senast granskad: