Lärare utvecklar kurser med Hitachi Energy

Inom det samarbetsavtal som finns mellan Hitachi Energy och Högskolan Dalarna pågår nu ett projekt för att utveckla kurser inom våra utbildningsprogram.
3 lärare i fabrik miljö
Mats Ramkvist, Hitachi Energy

Programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i hållbara energisystem (Johan Heier) tillsammans med kursansvariga för kurser i mekanik (Johan Olsson) och termodynamik (Matias Hautamäki) besöker här produktionen på Hitachi Energy i Ludvika för att diskutera och identifiera exempel på hur kursinnehåll i programmen hållbara energisystem och produktionstekniker kan förankras med relevanta exempel från näringslivet. 

Besöket anordnats av Sofia Reyier Österling, processamordnare för samverkan mellan Högskolan Dalarna och Hitachi Energy.

Hållbar energisystem program

Produktionstekniker program

Kontakt
Johan Heier
Universitetsadjunkt energi och miljöteknik
Johan Olsson
Universitetsadjunkt fysik
Universitetsadjunkt fysik
Sofia Reyier Österling
Forsknings- och utbildningsstrateg
Senast granskad:
Senast granskad: