Sofia Reyier Österling

Personlig presentation av Sofia Reyier Österling

Forsknings- och utbildningsstrateg
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet

Jag jobbar med strategiska frågor för att ge våra akademiska miljöer förutsättningar att utvecklas på bästa sätt. Mina arbetsuppgifter styrs av verksamhetens behov, det kan t ex handla om allt ifrån analyser och förändrings- och projektledning till att vara processtöd i olika arbetsgrupper.

Andra profilsidor

Bakgrund

Disputerad civilingenjör (civilingenjör KTH, disputerad Mittuniversitetet) fostrad inom industrin och näringslivet. Bytte bana i samband med att jag blev förälder och jobbade några år inom kommunal barn- och utbildningsförvaltning. Studerar psykologi och idrottspsykologi på fritiden och tror på utbildning, hälsa, nytänkande teknikutveckling och hållbarhet som viktiga vägar i och till ett gott samhälle. 

Forskning

Min avhandling inom kemiteknik kopplade ihop den industriella processen att tillverka mekanisk pappersmassa med traditionell arktesting och dataanalys av optiskt uppmätta egenskaper hos fiberna, t ex väggtjocklek och fibrillering. Det utvecklade sättet att karakterisera fibrerna kopplat till slutproduktens egenskaper möjliggjorde att förbättra produktkvaliteten och minska behovet av elektrisk energi i massatillverkningsprocessen. Forskar idag inte aktivt utan stöttar då och då doktorander som fortsätter den forskning som jag påbörjade.

Publikationer