Sofia Reyier Österling

Personlig presentation av Sofia Reyier Österling

Forsknings- och utbildningsstrateg
Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi Verksamhetsstödet

Arbetar med högskolans ledningssystem och verksamhetsstyrning, projektleder utvecklingsprojekt, genomför utredningar och analyser. Samordnar Högskolan Dalarnas samarbete med Hitachi Energy.

 

Andra profilsidor

Bakgrund

Civilingenjör i kemi och kemiteknik från KTH och disputerade i kemiteknik vid Mittuniversitetet. Har min bakgrund främst från industrin där jag under tio år arbetat som utvecklingsingenjör, labansvarig, projektledare och specialist inom mekanisk massatillverkning, samt från kommunal barn- och utbildningsförvaltning där jag arbetade med verksamhetsutveckling, analyser och styrprocesser.

Forskning

Disputerade från Mittuniversitetet där jag som industridoktorand var del av en KK-stiftelsefinansierad forskarskola. Min avhandling inom kemiteknik presenterade en metod för att karakterisera fiberarks styrkeegenskaper utifrån fibrernas geometriska mått mätt i optisk mätare, samt kopplade samman fiberegenskaperna till processens betingelser. Det övergripande målet var att optimera kvalitet och energiförbrukning vid den elintensiva processen att tillverka mekanisk pappersmassa för tryckpapper. Idag forskar jag inte aktivt utan deltar enbart sporadiskt i utkanten av forskning närliggande mitt tidigare forskningsområde.

Publikationer