Julhälsning!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu de sista dagarna innan Jul är vi många som jobbar intensivt för att försöka beta av allt som ska vara klart innan årsskiftet.

Många tar ett par dagars semester i mellandagarna, men inte alla. Jag har passat på att gå runt och önska God Jul till flera av er i korridorerna och hör att en del tänker jobba. Många studenter lämnar in examinationsuppgifter inför julen och det kan vara skönt att ta tag i dem och städa undan inför kursavslut i början av januari. Oavsett hur just du gör så hoppas jag att du får några sköna dagar med avkoppling och gemenskap utifrån hur du vill ha det.

Vi kan se fram emot 2024 i förvissningen om att vi gemensamt har gjort en gedigen insats för högskolan under året som gått. När jag blickar tillbaks på året som varit så är min känsla att 2023 på många sätt har varit ett förberedelsernas år.

2023 förberedelsernas år

I februari kom beskedet att vi behövde evakuera stora delar av gamla campusbyggnaden. Till en början kändes det övermäktigt men det gick. Själva utrymningen löste sig på det hela taget bra men som vi alla vet har resten av året präglats av att vi huserar i tillfälliga arbetsplatser och undervisar i en blandning av gamla och tillfälliga lokaler. Vår arbetsplats är även en byggarbetsplats och även om det på det hela taget har fungerat tillfredsställande så har också störningarna varit många och återkommande.

Nu börjar vi förbereda oss på ännu en flytt, den riktiga flytten in till våra nya lokaler i Borlänge centrum. Det hör visserligen till våren men planeringen har börjat, och även om det kommer innebära en del jobb så har vi verkligen något att se fram emot.

Starka och dynamiska program- och ämnesmiljöer

En gedigen ämnesutredning har genomförts vid DIH där flera av er har medverkat. Genomförandet återstår men det känns väldigt bra inför året som kommer. Ett liknande arbete pågår inom ITE och det jobb som gjorts vid DIH är en utmärkt inspiration. Just ämnen, program, akademiska miljöer och hur vi ska bygga upp dem har varit ett återkommande tema under året. Vi fortsätter på den inslagna banan under året som kommer med målet att vi ska stå starka med utbildning och forskning som stöder varandra inom ramen för starka och dynamiska program- och ämnesmiljöer.

Utveckling av våra utbildningar

Under hösten fick vi ett rektorsuppdrag att utveckla ett nytt program Assisterande teknik i samarbete med institutionen för Hälsa och välfärd (IHOV). Ett omfattande förarbete har gjorts och under våren ska det konkretiseras ytterligare. På flera håll arbetas det i olika stadier med att se över utbildningsplaner för att samla oss kring de resurser vi har, och för att öka attraktiviteten för studenter genom att våra utbildningar ska bli ännu mer relevanta ur ett samhällsperspektiv.

Flera av er programansvariga har jobbat med vår gruppmetodik för programutveckling. Visionen är att det ska finnas ett levande kollegium runt varje program och att alla inblandade tillsammans med programansvarig samlas kring att diskutera såväl kurser som programmets helhet ur flera perspektiv. Jag kan med stolthet säga att vi har mycket bra och positivt på gång.

Intern och utåtriktad kommunikation

Det gäller även institutionens kommunikationsinsatser, där vi som första institution har fått igång ett aktivt internt och utåtriktat kommunikationsarbete som kretsar kring medarbetarwebben som numera uppdateras regelbundet, ofta flera gånger per vecka. Sedan början av december har institutionen också en egen profil på LinkedIn. Vi talar mycket om samverkan, och då är det viktigt att omvärlden ser att vi finns och märker att vi är en aktör att räkna med.

Handlingsplan för forskningen

Under året har ett omfattande arbete gjorts med den interna forskningsutvärderingen. Arbetsgruppen som ansvarade för självvärderingen lade ned ett stort arbete under våren, och de externa utvärderarnas rapport visade att det var ett väl utfört arbete som speglar vad vi faktiskt gör på ett bra och ärligt sätt. Baserat på självvärderingen och den externa återkopplingen har en handlingsplan tagits fram och presenterats för UFN, en handlingsplan som vi kommer ha mycket nytta av under året som kommer.

Energikompetenscentrum EKC utsågs under hösten till forskningscentrum. Nu inleds arbetet med att ställa om till den nya rollen i praktiken.

Sist men inte minst tänker jag på alla er som har lagt ned tid och energi på att skriva ansökningar om forskningsmedel och andra projektmedel. Utdelningen är inte alltid vad vi skulle önska, och det kan ibland kännas motigt, men vi lär av våra erfarenheter. Var och en som skrivit och lämnat in en ansökan har gjort en betydelsefull insats, och den som fått en ansökan beviljad känner med säkerhet en berättigad stolthet över det.

På återseende på det nya året

Nu känns det skönt att landa och ta ett par veckors lugn över Jul och Nyår. Jag hoppas att alla har möjlighet till det. Själv planerar jag inga längre resor utan kommer hålla mig i Dalarna. Förhoppningsvis blir det lite skridskoåkning på någon av alla de fina banor som finns häromkring, själv har jag nära till Runn och skridskobanorna kring Främby udde i Falun.

Med det vill jag tillönska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

Senast granskad:
Senast granskad: