Institutions LinkedIn

Följ utvecklingen på Institutionen via vår egen LinkedIn konto/Follow developments at the School via our own LinkedIn account.

Kontakta Sarah i första hand med information om event, nyheter, forskningsprojekt, osv för ev spridning via LinkedIn.

******

Contact Sarah with information about events, news, research projects, etc. for possible distribution via LinkedIn

IITs LinkedIn

 

Kontakt/Contact
Universitetsadjunkt
Senast granskad:
Senast granskad: