Högskolan Dalarnas bygg- och planerarstudenter på studiebesök i Göteborg

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I maj genomförde lärare och studenter vid Högskolan Dalarnas bygg- och planerarprogram en studieresa till Göteborg.

Det blev några inspirerande dagar med studiebesök hos flertalet aktörer verksamma inom bygg och planering.

Bland annat besöktes det prisade bostadskvarteret Viva med starka sociala ambitioner och en fascinerande arkitektur. Göteborgs stad och Göteborgsregionen berättade om pågående och framtida utvecklingsprojekt och resan avslutades med ett besök hos SWECO som bland annat berättade om processen från idé till byggnation av kulturhuset i Bergsjön. På hemresan gjorde gruppen även ett platsbesök i Bergsjön med en guidad visning av det nya kulturhuset. 

Resan blev mycket uppskattad av de studenter som deltog och vi ser att det inte bara är motiverande och inspirerande för studenterna på det individuella planet att få komma ut i fält, utan att det även bidragit till en stärkt social sammanhållning över årskurser och programgränser då resan var öppen för deltagande från samtliga program och klasser.

Resan möjliggjordes med delfinansiering från Teknikerjakten.

Fasad med loftgångar.
Det mångfaldigt prisade Brf Viva med högt ställda hållbarhetsambitioner. Gabriella Haglund
Tre hus. Ett vitt, ett rött och ett grönt.
Guidad vandring på Lindholmen. Gabriella Haglund
Ett hus med yta med grus framför.
Kulturhuset i Bergsjön. Gabriella Haglund
Gabriella Haglund
Universitetsadjunkt byggteknik
Senast granskad:
Senast granskad: