Forskningsmedel beviljats

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Finansiering för 2 forskningsprojekt har beviljats i samarbete med GKN Aerospace Sverige, som är projekt koordinator för både projekt.

I det ena projektet, Karaktärisering av tillsatsmaterial för LMDp-process – reparation (FEEDER), är Högskolan Dalarna huvudpartner.  Projektet ska pågå ett år med start september 2023 och Högskolan Dalarna har fått 1 500 000 kr i forskningsmedel från Vinnova.

I det andra projektet, Sprickbildning i nerskalade Ti-testgeometrier för LMDp reparationer (SMART), är Jönköping universitet är huvudpartner.  Högskolan Dalarna har fått 250 000 kr från Vinnova för att bidra med experimentell karaktärisering och metodutveckling.  Detta projekt ska också pågå ett år med start september 2023.

Läs mer om både projekt (på engelska)

GKN Aerospace Sverige

Vinnova

Senast granskad:
Senast granskad: