Cirkulär ekonomisk omvandling i byggbranschen - Fallstudie av återanvändning, en vilja att förändra?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Några av våra kollegor från industriell ekonomi deltog nyligen i den skandinaviska INDEK konferensen som hölls vid Universitetet i Sydöstra Norge, Kongsberg, Norge.
Presentatör framför en skärm
Privat

Konferensen innehöll doktorand workshopseminarium. Anna-Lena Berglund hade blivit utvald att presenteras sin pågående forskning om cirkulär ekonomi inom den regionala byggbranschen. I publiken fanns konferensdeltagare, doktorander samt professor Daryl Powell och professor Jon Mikel Zabala från universitetet i sydöstra Norge. Forskningen genomförs via fallstudier, observationer och fokusgrupper i workshops.

Anna-Lena presenterade en översikt över aktiviteter från det första året som innefattade att arbeta med horisontell innovation i samverkan med olika branschaktörer. Alla deltog i en Workshop i återbruk under våren 2023, ett arbete i transformationen mot cirkulär ekonomi. Under workshopen började branschdeltagarna identifiera möjligheter och utmaningar och arbeta lösningsinriktat.

Kontakt
Doktorand industriell ekonomi
Senast granskad:
Senast granskad: