Brädspel används för att stärka nyckelkompetenser för hållbar utveckling

Högskolan Dalarna har investerat i undervisningsmaterial och brädspel för att stödja studenters utveckling av nyckelkompetenser för hållbar utveckling.
Studenter spelar brädspel på skrivbord
Johan Heier

Spelet Dilemma, som bland annat fokuserar på konstruktiv debatt och värderingar, har nu använts i ett flertal utbildningsprogram.

Bilden visar studenter från högskoleingenjörsprogrammet i hållbara energisystem samt magisterprogrammet i energieffektivt byggande mitt i en omgång av spelet Fishbanks – ett spel som belyser systemtänkande, förhandling samt konceptet ”allmänningarnas tragedi”.

Högskoleingenjörsprogrammet i hållbara energisystem

Magisterprogrammet i energieffektivt byggande (på engelska)

Kontakt
Johan Heier
Universitetsadjunkt energi och miljöteknik
Senast granskad:
Senast granskad: