Beviljade medel för nytt forskningsprojekt om soldriven fjärrvärme

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Energimyndigheten har beviljat 2,8 miljoner kronor till projektet om "Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden".

Forskare på Högskolan Dalarna under ledning av Chris Bales, professor i energiteknik, ska undersöka möjligheten att bygga stora solvärmefält i kombination med så kallade groplager som kan lagra värme från sommar till vinter. Energimyndigheten har beviljat 2,8 miljoner kronor till projektet. 

Nyhet på du.se 

Senast granskad:
Senast granskad: