Möjlighet att delta i nämndarbetet UGU

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Önskar du bli ledamot i utskottet för granskning av utbildning, UGU, vid institutionen för lärarutbildning? Skicka in din intresseanmälan senast den 14 juni.

UFN efterlyser intresseanmälningar till uppdraget som ledamot i Utskottet för granskning av utbildning, UGU, vid Institutionen för hälsa och välfärd, IHOV med start i augusti 2022.

Omfattningen av uppdraget är 5% i tjänst med start i augusti 2022. Kandidat ska ha sin huvudsakliga sysselsättning (minst 50% av heltid) inom utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna.

Efterlysningen beror på att Malin Tistad (docent, IHOV) avslutar sitt uppdrag till sommaren och nämnden behöver ersätta ledamoten.

UFN tar emot intresseanmälningar till och med den 14 juni 2022. Intresseanmälningar skickas till Pierre Vogel via mejl:

pvo@du.se

Följ nämndens arbete

Välkommen att besöka nämndens sidor på medarbetarwebben. Där finns information om nämndens ansvarsområden och pågående arbete.

Kollegiala nämnder

Senast granskad:
Senast granskad: