Nytt innehåll under ingången ”Utbilda och forska”

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ingången ”Utbilda och forska” riktar sig till dig som är lärare, forskare, handledare och doktorand. Innehållet är omarbetat och i december publicerades den första versionen av den nya ingången.

Några förändringar som har gjorts under ”Utbilda och forska”:

Innehållet utvecklas löpande av avdelningen för stöd i utbildning och forskning tillsammans med avdelningen för studentservice och utbildningsadministration och avdelningen för kommunikation. Även andra delar av organisationen har och kommer att bli involverade för att kunna ge så bra stöd och information som möjligt till lärare, forskare, handledare och doktorander. Målsättningen är att skapa en enhetligt utformad, lättnavigerad och användarvänlig information.

Saknar du något innehåll eller har du andra förbättringsförslag? Använd gärna feedback-funktionen som finns på alla sidor på medarbetarwebben (knapp längst ner till höger med pennikon och texten ”Ge feedback”).

Kontakt

Avdelningen för kommunikation
Ann Edenhamn
Universitetslektor
Kati Forsberg
Webbsamordnare
Senast granskad:
Senast granskad: