Innovationsstöd från Uppsala Universitet Innovation

Forskare, anställda och studenter på Högskolan Dalarna kan få rådgivning och stöd från Uppsala Universitets Innovationskontor.

Affärsrådgivare på Uppsala Universitets Innovationskontor (UUI) bidrar med individuell rådgivning och kan ge stöd i att utveckla forskningsresultat. Det kan handla om att kartlägga kunskapstillgångar i projekt, identifiera möjliga kunder/behovsägare, patentskydd, finansiering och affärsutveckling. De kan även bidra med stöd i att kartlägga och planera nyttiggörande och impact av forskningsfrågor och projekt.

UU Innovation (uu.se)

UU Innovation har hand om det Vinnovafinansierade programmet VFT (Verifiering för Tillväxt), för att tidigt minska riskerna i ditt projekt.

Finansiering av tidiga kommersialiseringsprojekt (uu.se)

För frågor om överenskommelsen med UUI och vidare innovations- och samverkansstöd, kontakta Klara Holdstock eller Ulrika Ebenhard.

 

Senast granskad:
Senast granskad: