Innovationsstöd från Uppsala Universitet Innovation

Forskare, anställda och studenter på Högskolan Dalarna kan få rådgivning och stöd från Uppsala Universitets Innovationskontor.

Affärsrådgivare på Uppsala Universitets Innovationskontor (UUI) bidrar med individuell rådgivning och kan ge stöd i att utveckla forskningsresultat. Det kan handla om att kartlägga kunskapstillgångar i projekt, identifiera möjliga kunder/behovsägare, patentskydd, finansiering och affärsutveckling. De kan även bidra med stöd i att kartlägga och planera nyttiggörande och impact av forskningsfrågor och projekt.

Följade workshops erbjuds för medarbetare under 2024 

Ett verktyg speciellt framtaget för att hjälpa forskare som ska söka medel från utlysningar där ”impact” efterfrågas. Verktyget klargör hela kedjan från formulering av forskningsfrågor till potentiell impact och är särskilt användbart för att identifiera luckor i kedjan. Stöd för nyttiggörande till gagn för långsiktiga effekter/genomslag av forskningen i samhället.

Workshop 12 februari 2024

Hur gynnar din forskning samhället och hur integreras den i ansökningar? - Högskolan Dalarna (du.se)

En metod för att skapa värde ur befintliga forskningsresultat utöver akademiska publikationer. Det går ut på att identifiera, strukturera och hantera de kunskapstillgångar som skapas i ett forskningsprojekt. Målet är att varje identifierad kunskapstillgång ska kunna kategoriseras och beskrivas med parametrar som funktion, syfte, ägande och skyddsmöjligheter. Syftet är att prioritera vilka kunskapstillgångar i projektet som är viktiga för olika typer av nyttiggörande. IAM är särskilt användbar för komplexa projekt där det är svårt att överblicka alla resultat och/eller där det förekommer många aktörer som flera forskargrupper, lärosäten och företag.

En genomgång av de vanligaste typerna av immateriella rättigheter som upphovsrätt/copyright, varumärke, patent och design och hur dessa kan användas för att kontrollera och skydda forskningsresultat. Detta behöver inte nödvändigtvis vara av kommersiella skäl utan lika gärna kan vara ett sätt för forskare att bibehålla kontroll över sina forskningsresultat och i vilka sammanhang och för vilka syften dessa får användas av andra.

Ett verktyg för att presentera idéer och projekt på ett enkelt och strukturerat vis även för någon som inte har expertkunskap inom området. Är särskilt användbart för att presentera komplexa forskningsprojekt och idéer för forskningsfinansiärer eller investerare då tiden eller textutrymmet är begränsade.

UU Innovation (uu.se)

UU Innovation har hand om det Vinnovafinansierade programmet VFT (Verifiering för Tillväxt), för att tidigt minska riskerna i ditt projekt.

Finansiering av tidiga kommersialiseringsprojekt (uu.se)

För frågor om överenskommelsen med UUI och vidare innovations- och samverkansstöd, kontakta Klara Holdstock eller Ulrika Ebenhard.

Ansökan om Innovationsstöd

Senast granskad:
Senast granskad: