Ansökan om Innovationsstöd

Högskolan Dalarna samarbetar med Uppsala universitet Innovation (UUI) för att främja och stödja innovationsverksamheten.

Ansökan om Innovationsstöd 

Högskolan Dalarna samarbetar med Uppsala universitet Innovation (UUI) för att främja och stödja innovationsverksamheten. Ansökan om medel för innovationsverksamhet är nu öppen för alla medarbetare med en tjänst om minst 50%. Dessa medel kan användas för kostnader såsom resor, logi, lokalkostnader, tjänster, utrustning och löner, med ett maxbelopp på 40 000 kr. 

Vad är en Innovation? 

En innovation kan vara: 

  • Väsentlig förnyelse/förbättring av produktinnovationer såsom varor och tjänster. 
  • Processinnovationer (förbättrade sådana för en eller flera funktioner). 
  • Marknadsmässiga definitioner (inklusive design, paketering och affärsmodeller). 
  • Organisationsinnovation (nya verksamhets- och organisationsmodeller). 

Övriga innovationsdefinitioner (innovatingsociety.com)

Oslo Manual 2018: innovationsbegrepp (oecd.org) 

Kriterier för ansökan 

  1. Potential för innovation och resultat: Tydlig beskrivning av innovationens potential och realistiska förväntningar på resultat, inklusive förbättringar av produkter, tjänster eller processer. Relatera till befintliga lösningar.
  2. Genomförbarhet och budget: Bedömning av aktivitetens genomförbarhet inom den angivna projekttiden och rimligheten i den presenterade budgeten. 
  3. Potential och nytta: Tydlig framställning av innovationens värde för lärosätet och eventuella samhällsaktörer, med ett trovärdigt resonemang om samhällsnytta. Hur når lösningen marknaden/löser behov i samhället?
  4. Potential för fortsatt samarbete: Bedömning av möjligheter till fortsatt samarbete eller potential för framtida finansiering och uppdrag, särskilt vid aktiviteter som involverar externa aktörer. 

Ansökan 

Aktiviteten bör påbörjas inom två månader från delgivning av beslut och avslutas inom fyra månader från startdatum. Underlag avseende kostnader, samt en kortare beskrivning av aktiviteterna, ska lämnas in i samband med aktivitetens avslut. Observera att ansökningar inte kan omfatta aktiviteter och tjänster som redan erbjuds av UUI. 

Beslut 

Beslut om ansökningar hanteras av avdelningen för stöd i utbildning och forskning. Ansökningar kan göras löpande. 

 

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: