Karin Leksell

Personlig presentation av Karin Leksell

Samverkansstrateg
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet

Som samverkansstrateg är jag ett stöd i frågor som rör samverkan i bred bemärkelse och jag arbetar på Avdelningen för stöd i forskning och utbildning. Jag är tillgänglig för både samhällsaktörer i omvärlden och för Högskolans personal utifrån alla frågor som rör samverkan. Hör gärna av er till mig!

Bakgrund

Jag har en bred bakgrund från olika sektorer kopplat till utveckling och innovation där jag har varit verksam inom olika sektorer som start-ups, forskningsinstitut, storföretag, universitet och myndigheter.