Nytt arbetssätt ska stärka det kollegiala inflytandet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) förstärks de kommande åren 2023–2027. Det innebär bland annat en tillfällig förändring av antal dekaner, mandatperioder och tjänstgöringsgrad.
Två kvinnor en man står inomhus glada
Från vänster: Anna Annerberg och Carl Olsmats, vice ordföranden (prodekaner) och Linda Vixner ordförande (dekan) för utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) . Anders Gårdestig

Utbildnings- och forskningsnämndens (UFN) huvudsakliga uppdrag är att skapa förutsättningar för god akademisk kvalitet genom att driva och följa kvalitetssäkring och utveckling av lärosätets utbildnings- och forskningsverksamhet. Tidigare i vår valdes nya ledamöter in i nämnden. Sedan 1 juli 2023 är Linda Vixner ordförande (dekan), Anna Annerberg och Carl Olsmats är vice ordföranden (prodekaner) för nämnden.  

Kvalitet, ansvar och inflytande 

Förstärkningen av nämndens ledning innebär att uppdraget som dekan får en mandatperiod på 4,5 år med en initial tjänstgöringsgrad på 80 procent. Två prodekaner har en tjänstgöringsgrad på 50 procent, på 3 år respektive 1,5 år. I jämförelse med tidigare, då nämnden leddes av en dekan och en prodekan, båda på 1,5 år och med en tjänstgöringsgrad om 50 procent.

– Att UFN nu får mer resurser för att arbeta med kvalitetssäkring av forskning och utbildning gör att vi kan skapa fler kontaktytor ute i verksamheten och bidra till att utveckla kvalitetskulturen på vårt lärosäte. Det är också ett steg i arbetet med att nå målsättningen i Högskolan Dalarnas strategi om att uppfylla kvalitetskraven för att bli universitet, samt att ge kollegiet ett ökat ansvar och inflytande, säger Linda Vixner, dekan.

Nya förutsättningar, nya arbetssätt 

I samband med omorganisationen 2021 gjordes en översyn av nämndens ansvarområden och förändringar i arbetet med utvärderingar.

– Det upptäcktes en del brister som innebar att nämndens krav på åtgärder inte togs omhand på ett bra sätt, säger Anna Annerberg, prodekan.

Sedan dess har UFN arbetat med att göra nödvändiga anpassningar för arbetssätt i kvalitetsarbetet, som en följd av organisationsförändringen.

– Bland annat pågår en granskning av forskningen på institutionerna baserat på självvärderingar och externa granskare, säger Carl Olsmats, prodekan.

Granskningen ska resultera i handlingsplaner för att säkerställa stark koppling mellan forskning och utbildning och fortsatt utveckla forskningsverksamheten.

Steg framåt, med kvaliteten i fokus

– Ett av de viktigaste uppdragen för UFN de närmaste åren är att bistå i arbetet med att vässa högskolans kvalitetssystem. Nämndens påbörjade arbete med att göra förändringar i arbetet med utvärderingar behöver kompletteras med en översyn av nämndens kvalitetskrav och efterlevnaden av dessa. En annat viktigt arbete blir att bidra vid implementeringen av institutionernas nya organisation, där bland annat roller som ämnesledare och programansvariga kommer vara viktiga för det kvalitetssäkrande arbetet på institutionerna, säger Linda Vixner, dekan.

Den tillfälliga förstärkningen av nämndens ledning kommer att utvärderas innan den nuvarande dekanens förordnande går ut den 31 december 2027. Utvärderingen kommer ligga till grund för ett beslut av ändring i arbetsordningen för nämndens ordförande (dekan) och vice ordförande (prodekaner).  

Dekanerna informerar

Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN som publiceras en gång i månaden under rubriken "Dekanerna informerar" på medarbetarwebben.

Dekanerna informerar – augusti 2023

Beslut: Utnämnande av ordförande och vice ordförande i UFN

Nämndens sammansättning

Linda Vixner, dekan 

Linda Vixner har uppdraget som dekan/ordförande för utbildnings- och forskningsnämnden för perioden 2023-07-01 – 2027-12-31. Uppdraget omfattar 80 procent av en heltidstjänst.

Linda Vixner dekan.png

”Jag ser mest fram emot att nu få mer tid att kunna delta i kvalitetsdiskussioner inom ämnesmiljöer och institutionsledningar på hela lärosätet.”

 

 


Anna Annerberg, prodekan 

Anna Annerberg har uppdraget som prodekan/vice ordförande för utbildnings- och forskningsnämnden för perioden 2023-07-01 – 2026-06-30. Uppdraget omfattar 50 procent av en heltidstjänst. 

Anna Annerberg.png

”Jag ser fram emot spännande diskussioner om hur kollegialiteten kan stärkas på lärosätet och att kunna bidra till att genomföra detta.”

 

 


Carl Olsmats, prodekan 

Carl Olsmats har uppdraget som prodekan/vice ordförande för utbildnings- och forskningsnämnden perioden 2023-07-01 – 2024-12-31. Uppdraget omfattar 50 procent av en heltidstjänst.

Carl Olsmats prodekan.png”Jag ser fram emot att i min nya roll få ökad möjlighet att bidra till kvalitetsutvecklingen i vid bemärkelse genom att jobba med kompetensfrågor, och att utveckla forskning och samverkan.”

 

Ledamöter:

• Anna Annerberg

• Anders Persson (ny från 1 juli)

• Carl Olsmats (ny roll från 1 juli)

• Daniel Brandt (ny från 1 juli)

• Eva Söderberg (ny från 1 juli)

• Fatumo Osman

• Linda Vixner (ny från 1 juli)

• Mattias Aronsson

• Roger Nyberg (ny från 1 juli)

Om utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)

Nämnden är det högsta kollegialt valda organet vid Högskolan Dalarna. Tidigare leddes UFN av en dekan och en prodekan, båda med en tjänstgöringsgrad om 50 procent. Den tillfälliga förstärkningen innebär nu att rektor har utsett en dekan för en mandatperiod på 4,5 år med en initial tjänstgöringsgrad på 80 procent samt två prodekaner, en på 1,5 år och en på 3 år, båda med en tjänstgöringsgrad på 50 procent.

Senast granskad:
Senast granskad: