Handlingsplan för forskningskommunikation 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Syftet med handlingsplanen är att prioritera utvecklingsinsatser för forskningskommunikation på avdelningen för kommunikation utifrån befintliga resurser och behov.

Forskningskommunikation är en viktig del i Högskolans ansvar med att arbeta för öppen vetenskap som handlar om att göra forskning tillgänglig och transparent för andra forskare och för det omgivande samhället.

Högskolans arbete med forskningskommunikation utgår från Strategi för Högskolan Dalarna 2020–2026 och ska bidra till att stärka bilden av Högskolan Dalarna som ett forskande lärosäte med hög kvalitet.

Handlingsplanen tog fram första gången förra året och fokuserade då mycket på att strukturera och uppdatera information på extern- och internwebben i och med omorganisationen. Exempelvis du.se/forskning och ingången för forskningsstöd på medarbetarwebben.

Vad säger planen för 2022?

Det är mycket som behöver bli gjort, men allt kan vi inte göra på en gång. Där kommer handlingsplanen in med prioriterade utvecklingsinsatser för i år.

En insats nu under våren är lanseringen av profilsidor för forskare, som sker inom ramen för projektet med ny medarbetarwebb. Det innebär en ny design, struktur och fler möjligheter till att berätta om forskning och utbildning man arbetar med.

Nya profilsidor – en sida om dig

Om handlingsplanen

Exempel på några av utvecklingsinsatserna för 2022

  • Utveckling av information på webben om forskningsprojekt.
  • Implementering av instruktion för webbsidor om forskargrupper.
  • Utveckla arbetssätt för proaktiv kommunikation.

Handlingsplan forskningskommunikation 2022.pdf

Utöver årets utvecklingsinsatser pågår löpande och det vardagliga arbetet som är kopplat till rutinerna i Basutbud för forskningskommunikation.

Basutbud för forskningskommunikation

Senast granskad:
Senast granskad: