Dekanerna informerar – augusti 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av information och aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Bland annat är nu valberedningarna för val till institutionens ledningsråd som sker under oktober, fastställda. Dessutom pågår förberedelserna för utvärderingen av forskningsverksamheten 2023.
Person håller i ett lila papper med texten "delaktighet" på.
Valet till institutionens ledningsråd, IL, pågår under hösten 2022 för att utse kollegiala ledamöter för den kommande mandatperioden. Nu är bland annat regler för kollegiala val fastställda. Madelene Håll

Välkomna tillbaka till en ny termin! Vi hoppas att alla haft en avkopplande och fin sommar. Lärar- och forskarkollegiet är, som alltid, välkomna att kontakta nämnden med synpunkter av vikt om pågående ärenden.

På gång

Utvärdering av forskningsverksamheten 2023

UFN arbetar vidare med förberedelserna för utvärderingen av forskningsverksamheten 2023. Utvärderingen är bland annat tänkt att bistå institutionerna i det pågående arbetet med forskningsverksamheten i den nya organisationen och UFN:s ambition är att de högskoleexterna sakkunnigas perspektiv blir kvalitetsutvecklande för verksamheten.

I juni skickades på remiss till institutionerna mallar till självvärdering och till sakkunniga. Remissvar önskas senast den 5 september och skickas till nämndstödet Daniel Broman.

Verksamhetsuppdraget att se över kvalitetskrav och funktioner för kvalitetsansvar

UFN arbetar vidare med verksamhetsuppdraget att se över kvalitetskrav och funktioner för kvalitetsansvar vid lärosätet (till exempel examinator, kursansvarig, programansvarig, ämnesföreträdare), samt hur begreppet ämne i akademisk mening ska användas i utbildning vid Högskolan Dalarna.

Revidering av anställningsordningen

UFN och dess Anställningsförslagsutskott, AFU, bistår under hösten i arbetet med revideringen av anställningsordningen, som bland annat reglerar vilka befattningar som finns vid lärosätet och vilka bedömningsgrunder som ska gälla vid rekrytering och befordran av undervisande och forskande personal. Arbetet med revideringen leds av Avdelningen för HR.

Fastställda styrdokument

UFN har vid sitt sammanträde den 18 augusti fastställt följande styrdokument som kommer att finnas tillgängliga på högskolans webbsida inom kort:

Valberedningar till höstens val: Val till institutionens ledningsråd

Som tidigare annonserat kommer val att hållas i oktober 2022. UFN har fastställt valberedningar till höstens val av lärarkollegiets representanter i institutionsledningsråden, IL, utifrån förslag ifrån de nuvarande kollegialt valda ledamöterna i respektive IL.

 I valberedningarna ingår:

  • Institutionen för hälsa och välfärd, IHOV: Anna Ehrenberg, Jan Florin och Thomas Strandberg
  • Institutionen för information och teknik, IIT: Chris Bales, Roger Nyberg och Mikael Olsson
  • Institutionen för kultur och samhälle, IKS: Daniel Fredriksson, Erik Lundberg och Albina Pashkevich
  • Institutionen för lärarutbildning, ILU: Sara Irisdotter Aldenmyr, Gunilla Lindquist och Göran Morén
  • Institutionen för språk, litteratur och lärande, ISLL: Arantxa Santos Muñoz, Åsa Wedin och Jonathan White.

Följ valet till institutionens ledningsråd
Ta även del av preliminära vallängder och lista över valbara. Fram till 220905 finns möjlighet att lämna synpunkter på vallängder till valförrättare. 

Nya ledamöter

UFN har utsett Kerstin Erlandsson, professor i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa,som ny ledamot av utskottet för granskning av utbildning, UGU, vid institutionen för hälsa och välfärd, IHOV.

 

Med önskningar om en fin terminsstart, hälsningar från dekanerna:

Katherina Dodou
Docent engelsk litteratur inriktning litteraturdidaktik (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: