Kränkande särbehandling

Högskolan Dalarna har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Om du upplever att det förekommer diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling på din arbetsplats är det viktigt att du agerar.

Du ska kunna känna dig trygg på din arbetsplats. Det är den som utsätts som avgör om en handling upplevs som kränkande.

Här gör du en formell anmälan om du upplever att du blivit utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering och/eller trakasserier

Hjälp finns att få

Ta i första hand kontakt med din chef och beskriv vad du upplever. Om du inte vill eller kan prata med din närmaste chef finns det flera andra alternativ:

Avdelningen för HR

Jenny Jonspers, HR-specialist med inriktning arbetsmiljö och rehabilitering
Mejl: jjp@du.se
Telefon: 023-77 83 38

Huvudarbetsmiljöombud

Michael Toivio
Mejl: mto@du.se
Telefon: 023-77 82 45

Camilla Söderberg
Mejl: csd@du.se
Telefon: 023-77 87 67

Fackliga representanter

SACO-S

Michail Tonkonogi
Mejl: mtn@du.se
Telefon: 070-820 64 35

ST

Anna-Carin Jonsson
Mejl: st@du.se
Telefon: 023-77 80 49

Företagshälsovård

(Previa byter namn till Falck den 1 januari 2023)

Du kan boka in ett första stödsamtal med en psykolog på egen hand. Om du vill fortsätta med fler samtal behöver du förankra det med din chef eller med chefens chef. Detsamma gäller om du vill besöka företagshälsovården för andra sorters ärenden.

Previa (Falck) i Borlänge

Mejl: borlange@previa.se
Telefon: 0771-23 00 00

Previa (Falck) i Falun

Mejl: falun@previa.se
Telefon: 0771-23 00 00

Senast granskad: