Arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombuden representerar sina kollegor i arbetsmiljöfrågor.

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med personalen, bland annat via arbetsmiljöombud.

Grundtanken är att ingen ska bli skadad eller drabbas av ohälsa på grund av sin arbetsmiljö. Samtidigt har lagstiftningen andra mål som handlar om vad en god arbetsmiljö kan erbjuda, till exempel intressanta uppgifter, gemenskap och personlig utveckling.

Ombudets roll

Ett arbetsmiljöombud är en person som blivit utsedd för att representera kollegorna i arbetsmiljöfrågor. Ombuden är oftast utsedda av de fackliga organisationerna, men de företräder alla kollegor på arbetsplatsen. De ska också fungera som en resurs för cheferna.

Arbetsmiljöombuden har uppdraget vid sidan av den vanliga tjänsten.

Arbetsmiljöombud – kontaktuppgifter

Huvudarbetsmiljöombud

Michael Toivio 
Mejl: mto@du.se
Telefon 023-77 82 45

Huvudarbetsmiljöombud för:

  • Verksamhetsstödet
  • Institutionen för information och teknik
  • Institutionen för lärarutbildning 

Camilla Söderberg
Mejl: csd@du.se
Telefon 023-77 87 67

Huvudarbetsmiljöombud för:

  • Institutionen för hälsa och välfärd
  • Institutionen för kultur och samhälle
  • Institutionen för språk, litteratur och lärande

Arbetsmiljöombud

Verksamhetsstödet
Paula Forslund
Mejl: pfo@du.se
Telefon: 023-77 80 29

Institutionen för språk, litteratur och lärande
Sori Rasti
Mejl: mrs@du.se
Telefon: 023-77 88 41

Institutionen för kultur och samhälle
Joachim Bergenstråhle
Mejl: jbe@du.se
Telefon: 023-77 81 72

Institutionen för hälsa och välfärd
Inger Andersson
Mejl: ilu@du.se
Telefon: 023-77 84 31

Institutionen för lärarutbildning
Farhana Borg
Mejl: fbr@du.se
Telefon: 023-77 83 49

Institutionen för information och teknik
Hasan Fleyeh
Mejl: hfl@du.se
Telefon: 023-77 88 31

Välkommen med synpunkter och idéer

Om du har synpunkter på din arbetsmiljö eller förslag på förbättringar, kontakta i första hand din chef eller ditt arbetsmiljöombud. Du kan även vända dig till avdelningen för HR och till din fackliga organisation.

Senast granskad:
Senast granskad: