Mår du dåligt på arbetet?

Om du själv mår dåligt eller om du är orolig för en kollegas mående finns hjälp att få.

Oavsett vad som får dig att må dåligt på arbetet, prata i första hand med din chef. Skulle det inte vara möjligt finns det andra alternativ.

Här får du hjälp:

Företagshälsovård 

Företagshälsovården är vår externa expertresurs i frågor som rör arbetsrelaterad ohälsa, skador och sjukdomar. Just nu har vi avtal med företaget Falck.

Via företagshälsovården kan du få träffa exempelvis läkare, psykolog, ergonom, sjukgymnast och beteendevetare.

Du kan boka in ett första stödsamtal med en psykolog på egen hand. Om du vill fortsätta med fler samtal behöver du förankra det med din chef eller med chefens chef. Detsamma gäller om du vill besöka företagshälsovården för andra sorters ärenden.

Chefen är ansvarig för din arbetsmiljö och har den behörighet som krävs för att få beställa tjänster hos företagshälsovården.

Falck

Beställningssida

Telefon: 0771-23 00 00

Är du chef och vill veta mer?

Välkommen att ta kontakt med avdelningen för HR eller företagshälsovården direkt.

Avdelningen för HR

Ta kontakt med en HR-specialist eller skicka ett mejl till hr-support@du.se

Huvudarbetsmiljöombud

Michael Toivo
Mejl: mto@du.se
Telefon 023-77 82 45

Camilla Söderberg
Mejl: csd@du.se
Telefon 023-77 87 67

Senast granskad:
Senast granskad: