Fackliga organisationer

Vid Högskolan Dalarna finns flera fackliga organisationer representerade.

De fackliga organisationerna arbetar för att ta tillvara medlemmarnas intressen, till exempel i fråga om löner, arbetsvillkor och tvister.

Saco-S

Saco-S är en facklig förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Organisationen består av flera olika Sacoförbund, till exempel:

  • Sveriges Universitetslärarförbund
  • Sveriges Ingenjörer
  • Akavia
  • DIK

Facklig representant: Michail Tonkonogi

Mer om förbunden på Saco-S, Dalarna hemsida (extern webbplats)

Fackförbundet ST

ST är en facklig organisation inom Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Fackförbundet organiserar anställda inom statliga myndigheter, oavsett yrke och befattning.

Facklig representant: Anna-Carin Jonsson

OFR 

De offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) är en förhandlings- och serviceorganisation för femton fackliga organisationer. Inom OFR samråder och samarbetar förbunden i gemensamma frågor. Vid Högskolan Dalarna är det ST och Sveriges Lärare som representerar OFR.

Sveriges Lärare

Sveriges Lärare är det nya facket som har bildats genom en sammanslagning av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Organisationen är det största medlemsförbundet inom Saco.

Facklig representant: Eva-Lena Embretsen

 

Senast granskad: