Fackliga organisationer

Vid Högskolan Dalarna finns flera fackliga organisationer representerade.

De fackliga organisationerna arbetar för att ta tillvara medlemmarnas intressen, till exempel i fråga om löner, arbetsvillkor och tvister.

Saco-S

Saco-S är en facklig förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Organisationen består av flera olika Sacoförbund, till exempel:

  • Sveriges Universitetslärarförbund
  • Sveriges Ingenjörer
  • Akavia
  • DIK

Ordförande för Saco-S: Marie Tapper

Mer om förbunden på Saco-S, Dalarna hemsida (extern webbplats)

OFR/S

De offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S) är en förhandlings- och serviceorganisation för femton fackliga organisationer. Inom OFR samråder och samarbetar förbunden i gemensamma frågor.

Vid Högskolan Dalarna representeras OFR/S av:

  • Fackförbundet ST
  • Sveriges Lärare

Ordförande för OFR/S: Anna-Carin Jonsson

Ordförande för Sveriges Lärare: Eva-Lena Embretsen

 

Senast granskad: