Fackliga organisationer

Vid Högskolan Dalarna finns flera fackliga organisationer representerade.

De fackliga organisationerna arbetar för att ta tillvara medlemmarnas intressen, till exempel i fråga om löner, arbetsvillkor och tvister.

Saco-S

Saco-S är en facklig förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Organisationen består av flera olika Sacoförbund, till exempel:

  • Sveriges Universitetslärarförbund
  • Sveriges Ingenjörer
  • Akavia
  • Lärarnas Riksförbund
  • DIK

Mer om förbunden på Saco-S, Dalarna hemsida (extern webbplats)

Fackförbundet ST

ST är en facklig organisation inom Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Fackförbundet organiserar anställda inom statliga myndigheter, oavsett yrke och befattning.

Lärarförbundet

Lärarförbundet är en facklig organisation inom Tjänstemännens centralorganisation (TCO) som bland annat organiserar lärare på lärarutbildningarna.

OFR 

De offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) är en förhandlings- och serviceorganisation för femton fackliga organisationer. Inom OFR samråder och samarbetar förbunden i gemensamma frågor. Vid Högskolan Dalarna är det ST och Lärarförbundet som representerar OFR.

Senast granskad: