Högskolans lokaler

Här finns information om högskolans lokaler samt hur du går tillväga om du upptäcker fel, brister eller skador i dessa.

Boka grupprum

Du som är student kan boka grupprum i Högskolans bokningssystem TimeEdit.

Förhållningsregler

  • Som student kan du boka grupprum samma dag och fyra dagar framåt.
  • Alla bokade grupprum ska tas i bruk inom 15 minuter från bokningens starttid.
  • Grupprummen är avsedda för minst två personer.
  • När rummen lämnas ska möbler som flyttats ställas tillbaka och skräp slängas.
  • Grupprummen ska användas för studier och det är inte tillåtet att äta mat i dem.

Datorsalar

Högskolan har cirka 12 datorsalar. Dessutom finns ett antal datorarbetsplatser i biblioteken.

Läs mer om våra datorsalar.

Biblioteket

Vi har bibliotek både i Falun och Borlänge med samlingar av tryckta och elektroniska resurser som speglar de utbildningar och den forskning som bedrivs vid Högskolan Dalarna.

I biblioteken finns studie- och datorarbetsplatser och grupprum. I biblioteket i Falun finns också två tysta läsesalar.

För mer information se biblioteket

Passerkort

Högskolan Dalarnas utrustning betingar stora värden. Att låsa in allt om natten är nödvändigt, med passerkortssystemet gör det möjligt för att använda högskolans lokaler dygnet runt av dig som har giltigt passerkort. 

Läs mer om passerkort

Stilla rum

På Campus Borlänge finns ett Stilla rum. Du hittar rummet i Borlänge nära Studentcentrum. Rummet är inrett i neutral stil med harmonisk färgskala och här kan du gå för att kanske meditera, be eller bara besöka för lite lugn och ro.

Stilla rummet är alltid öppet. För dig som vill boka in en gruppmeditation finns en almanacka utanför dörren. 

Problem i våra lokaler och felanmälan

Om du upptäcker fel, brister eller skador ser vi gärna att du gör en felanmälan genom att mejla till support@du.se. Exempel på fel kan vara trasiga lampor, möbler eller inredning, skyltning, fel på mikrovågsugnar, skrivare och annan teknisk utrustning.

Vid akuta fel

Vid fel av allvarliga karaktär, exempelvis vattenläckage, trasiga fönsterrutor eller strömavbrott ring 023-77 88 88 under kontorstid (08.00-16.00).

Akuta fel utanför kontorstid (efter klockan 16.00 och helger) kontakta respektive fastighetsägare direkt.

Kontaktuppgifter Campus Falun

Byggnad Fastighetsägare Telefonnummer till fastighetsjour
Hyttan och Bibliotek (Lugnet) Kommunfastigheter Falun 023-132 25
Smedjan (Lugnet) Masmästaren 020-641 641
Milan (Lugnet) Falu TK 023-79 43 00
Mediehuset och Laven
(Regementsområdet)
Klövern 0771-860 860

Kontaktuppgifter Campus Borlänge

Byggnad Fastighetsägare Telefonnummer till fastighetsjour
Björling, Tenoren och  Teknikdalen Hushagen 0771-860 860
Vassbo Hälsinggårdens vandrarhem AB  070-481 92 92
Senast granskad:
Senast granskad: