Gymnasieforskarskolan

Genom gymnasieforskarskolan kan vi få fler fler gymnasiestudenter att få upp ögonen för högskolestudier och forskning, och att möjliggöra framtida kompetensförsörjning till lokala och regionala företag.

Prova på forskaryrket

Gymnasieforskarskolan startade våren 2003 och har genom åren tagit emot flera tusen elever från gymnasieskolor i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. Verksamheten bedrivs i Vassbo mellan Falun och Borlänge. Här kan du som läser de naturvetenskapliga programmen vid gymnasiet (NV-, TE- och EC- programmen) under en vecka få pröva på hur det känns att vara forskare och ingå i ett forskarteam.

Öka intresset för naturvetenskap

Den här satsningen ingår i ett samarbetsprojekt mellan gymnasieskolan, Högskolan Dalarna och företag i regionen. Projektet stöds också av Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond. Målet med projektet är bland annat att öka intresset för naturvetenskap hos unga människor och att på sikt främja utveckling och tillväxt i regionen. Forskarskolan är ständigt under utveckling i samarbete med medverkande parter. För gymnasieskolan kan forskarskolan vara ett naturligt schemalagt inslag i undervisningen och kan vara en bra start på till exempel gymnasieskolans projektarbete. Forskarskolan leds av forskare och studenter från Högskolan Dalarna med stöd från deltagande gymnasielärare.

Upplägg på forskarskolan

Under veckan i Vassbo kommer du att delta i en forskargrupp som består av några av dina klasskamrater, men ibland också elever från en annan gymnasieskola. Att jobba i mixad grupp gör arbetet ännu lite mer spännande och ökar erfarenhetsutbytet mellan skolorna.

Varje forskningsgrupp får en uppgift som ska lösas under dagarna i Vassbo med stöd av en handledare som är specialist på området. En del av uppgifterna innebär utomhusaktiviteter, medan andra bedrivs renodlat i laboratoriemiljö. Vi avslutar forskarveckan med ett posterseminarium där grupperna får presentera sina resultat och konstruktioner både muntligt och skriftligt.

Under veckan i Vassbo bor du på Vassbo vandrarhem tillsammans med dina kompisar. Frukost, lunch och middag äter du på vandrarhemmet. Vi håller huvudsakligen till i Vassbo vandrarhem. Här finns en stor lektionssal som också utnyttjas som datasal. Det finns gott om utrymme i anläggningen för grupparbeten och samkväm.

Karta Vassbo Vandrarhem

Senast granskad: