Ioanna Farsari

Personlig presentation av Ioanna Farsari

Univ lektor Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer