Personlig presentation av Maria Fernström

Univ adjunkt socialt arbete
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd