Ny på Högskolan Dalarna

Information till nyanställda på Högskolan Dalarna

In english below.

Varmt välkommen till Högskolan Dalarna!

För att din första löneutbetalning ska ske så smidigt och snabbt som möjligt så finns det några saker som du själv kan göra för att underlätta detta.

Anmälan om lönekonto

Som nyanställd ska du anmäla vilket konto du vill att Danske Bank ska utbetala din lön till. Manual hur lönekontot registreras hittar du till höger på sidan.

Om Danske Bank saknar uppgifter om bankkonto kommer lönen att utbetalas via utbetalningskort. Utbetalningskortet kan du sedan lösa in på ett bankkontor, oftast mot en avgift.

Skattsedel

Skattsedel för preliminär skatt, eller beslut från Skatteverket om du fått skattejämkning, skickas till din lönehandläggare på HR-avdelningen. Saknas uppgift om skattetabell vid löneberäkning görs avdrag enligt den tabell 35 + 10% extra. Beställ preliminär A-skattsedel på Skatteverkets webbplats. Ansökan om jämkning görs hos Skatteverket.

Bisyssla

Alla medarbetare ska göra en registrering i Primula oavsett om man har, eller inte har en bisyssla.

Anmälan av formell utbildning

För statistikskäl behöver du som nyanställd registrera din högsta formella examina. Det gör du via Primula, under "min sida" och "kompetens". Utöver den högsta examina finns det även kurser som är av intresse. Alla lärare bör ha genomgått Högskolepedagogisk utbildning. Därför vill vi ha koll på vilka som är helt klara med Högskolepedagogisk utbildning (behörighetsgivande, dvs 15 hp) och vilka som har påbörjat alt har något motsvarande.

 

Welcome to Dalarna University!

Notification of bank account details


If you have a Bank ID you can register your bank account directly with the bank that handles our payment of salaries (Danske Bank). You find the manual to the right on this page.

If you don’t have a Swedish bank account or Bank ID you need to fill in the form Payment of salary outside of Sweden on the right side of this page. Your salary will then be paid into your foreign bank account and you would need a bank card to withdraw money in Sweden. Please enclose the form in the same envelope as your signed employment agreement.

You will be able to open a bank account when you have arrived in Sweden. Please note that this process takes some time.

Taxes and Personal identity number (personnummer)


If you will be staying in Sweden for less than a year, you should contact the HR department and/or get in touch with your local Tax Office to find out which tax rules apply to you. For example, a person who lives abroad but spends more than six months in Sweden can be considered liable for tax.

If you have a Swedish personnummer you need to order your preliminary A-tax slip at the Swedish Tax Agency website and send to your payroll administrator at the HR Office. If there is no information on the tax table for salary calculation, deductions are made according to table 35 + 10% extra.

If you don’t have a Swedish personnummer or samordningsnummer (coordination number given by the Tax Agency) we will send you a SINK application (Special income tax for non-residents) to fill in for us to know how much tax you should pay in Sweden.

Senast granskad: