Krav i distansutbildning

Här finns stöd i hur du som beställer tillfällen kan tänka när du väljer vilken datorvana, datorkapacitet och grad av digitalisering i undervisningen som visas på hemsidan för intresserade.

På vår hemsida finns vid alla kurstillfällen och kurspaket som ges på distans information om vilka krav som utbildningen ställer på datorvana och datorkapacitet samt hur komplex utbildningen är att genomföra på distans

Den här informationen ska finnas med vid all beställning av kurstillfällen och kurspaket annonseras som distans. Informationen på den här sidan är tänkt som ett stöd när du väljer nivå för det kurstillfälle du ska administrera.

Datorvana

1. Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word)

Du bör ha vana att surfa på internet sedan tidigare, så som att läsa dagstidningar och söka i sökmotorer som exempelvis Google. Du har sedan tidigare skickat och tagit emot e-post där du då också har bifogat filer. Då du under dina studier kommer att skriva uppgifter bör du kunna skriva och redigera texter i en ordbehandlare (exempelvis Microsoft Word).

2. Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program

Du bör ha vana att surfa på internet sedan tidigare, så som att läsa dagstidningar och söka i sökmotorer som exempelvis Google. Du har sedan tidigare skickat och tagit emot e-post där du då också har bifogat filer. Då du under dina studier kommer att skriva uppgifter bör du kunna skriva och redigera texter i en ordbehandlare (exempelvis Microsoft Word).

I många kurser sker möten via internet där man kommunicerar i tal och rörlig bild via datorn. Därför bör du kunna koppla in en webbkamera och ett headset till din dator för att använda vid sådana tillfällen. I vissa fall behöver man med hjälp av instruktioner utföra enklare installationer av program.

På sidan samtal.du.se finns det ett rum som heter ”Supportcafé Zoom” där du alltid är välkommen in för att prova samt att få hjälp. Det är bemannat måndag-torsdag 08–22 samt fredagar 08–16.

3. Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Du bör ha vana att surfa på internet sedan tidigare, så som att läsa dagstidningar och söka i sökmotorer som exempelvis Google. Du har sedan tidigare skickat och tagit emot e-post där du då också har bifogat filer. Då du under dina studier kommer att skriva uppgifter bör du kunna skriva och redigera texter i en ordbehandlare (exempelvis Microsoft Word).

I många kurser sker möten via internet där man kommunicera i tal och bild via datorn. Därför bör du kunna koppla in en webbkamera och ett headset till din dator för att använda vid sådana tillfällen. I vissa av kurserna används programvaror som en del av kursen. Du bör därför kunna installera programvaror på din dator samt att göra anpassade inställningar i både program och dator.
På sidan samtal.du.se finns det ett rum som heter ”Supportcafé Zoom” där du alltid är välkommen in för att prova samt att få hjälp. Det är bemannat måndag-torsdag 08–22 samt fredagar 08–16.

Datorkapacitet

1. Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

För att klara av de nätbaserade studierna fordras tillgång till en dator. Detta i hemmet eller på exempelvis ett lärcentrum. Vi rekommenderar ej mini PC/netbooks (exempelvis Chromebook) och surfplattor (exempelvis iPad).  Dessa har oftast inte har datorkapacitet så det räcker och tillåter inte heller alltid installation av programvaror som kan behövas i vissa kurser.

Man behöver också en fast bredbandsuppkoppling på minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer (download) och för att skicka filer (upload). Mobilt bredband är ej att rekommendera då hastigheten kan variera väldigt mycket vid olika platser och tidpunkter. Vill du prova vilken uppkopplingshastighet du har gå till www.bredbandskollen.se – där får du se vilken hastighet du har. Vid tveksamheter kring valet av dator och uppkoppling kontakta support@du.se så hjälper vi dig.

2. Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

För att klara av de nätbaserade studierna fordras tillgång till en dator. Detta i hemmet eller på exempelvis ett lärcentrum. Vi rekommenderar ej mini PC/netbooks (exempelvis Chromebook) och surfplattor (exempelvis iPad).  Dessa har oftast inte har datorkapacitet så det räcker och tillåter inte heller alltid installation av programvaror som kan behövas i vissa kurser.

Man behöver också en fast bredbandsuppkoppling på minst 1 Mbit/s (1 Mbit/s för att ta emot filer (download) och minst 0,5 Mbit/s för att skicka filer(upload)). Mobilt bredband är ej att rekommendera då hastigheten kan variera väldigt mycket vid olika platser och tidpunkter. Vill du prova vilken uppkopplingshastighet du har gå till www.bredbandskollen.se – där får du se vilken hastighet du har i båda riktningarna. Vid tveksamheter kring valet av dator och uppkoppling kontakta support@du.se så hjälper vi dig.

3. Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

För att klara av de nätbaserade studierna fordras tillgång till en dator. Detta i hemmet eller på exempelvis ett lärcentrum. Vi rekommenderar ej mini PC/netbooks (exempelvis Chromebook) och surfplattor (exempelvis iPad).  Dessa har oftast inte har datorkapacitet så det räcker och tillåter inte heller alltid installation av programvaror som kan behövas i vissa kurser.

Man behöver också en fast bredbandsuppkoppling på minst 1 Mbit/s (1 Mbit/s för att ta emot filer (download) och minst 0,5 Mbit/s för att skicka filer (upload)).  Mobilt bredband är ej att rekommendera då hastigheten kan variera väldigt mycket vid olika platser och tidpunkter. Vill du prova vilken uppkopplingshastighet du har gå till www.bredbandskollen.se – där får du se vilken hastighet du har i båda riktningarna. Vid tveksamheter kring valet av dator och uppkoppling kontakta support@du.se så hjälper vi dig.

Utbildningens genomförande

1. Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Kommunikation kan ske via e-post och via vår lärplattform (Learn). På lärplattformen har varje kurs en egen kurssida. Där hittar man information om kursen och kursmaterial som läraren lägger upp. Vid inlämningsuppgifter sker detta via lärplattformen.

2. Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

I princip all kommunikation sker nätbaserat. Vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i kursen där varje kurs har en egen kurssida. Kurssidan (även kallad kursrum) kan ses som navet i kursen där man bland annat kan hitta information om kursen, kursmaterial, schema och forum för diskussioner. Vid inlämning av uppgifter görs detta i lärplattformens kursrum.

Föreläsningar kan i kursen också direktsändas så att man via sin dator kan sitta hemma och titta. Lektioner kan också förinspelas och tillgängliggöras i lärplattformen.

Nätbaserade möten med ljud och bild sker via ett e-mötessystem (Zoom). Med hjälp av en dator, webbkamera och headset kan man i realtid kommunicera i tal och rörlig bild samtidigt med både lärare och studenter i virtuella mötesrum. I dessa mötesrum kan man förutom att prata med varandra arbeta tillsammans genom att dela dokument och chatta.

3. Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

I princip all kommunikation sker nätbaserat. Vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i kursen där varje kurs har en egen kurssida. Kurssidan (även kallad kursrum) kan ses som navet i kursen där man bland annat kan hitta information om kursen, kursmaterial, schema och forum för diskussioner. Vid inlämning av uppgifter görs detta i lärplattformens kursrum.

Föreläsningar kan i kursen också direktsändas så att man via sin dator kan sitta hemma och titta. Lektioner kan också förinspelas och tillgängliggöras i lärplattformen.

Nätbaserade möten med ljud och bild sker via ett e-mötessystem (Zoom). Med hjälp av en dator, webbkamera och headset kan man i realtid kommunicera i tal och rörlig bild samtidigt med både lärare och studenter i virtuella mötesrum. I dessa mötesrum kan man förutom att prata med varandra även arbeta tillsammans genom att dela dokument och chatta. Det finns också möjlighet att dela med sig av det man har på sin dator genom en så kallad skärmdelning. Då man kan visa de program och dokument som man har på sin egen dator.

I kursen ingår det användande av mer avancerade programvaror där mer kursspecifik information tillhandahålls av läraren.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: