Rådgivning

Du som har behov av stöd som handlar om din samverkan med omvärlden kan få stöd för detta på olika sätt, stödet är dessutom under utveckling så passa på att ge oss input på hur vi kan ge dig stöd att komma vidare med dina behov för samverkan.

Samverkan är ett brett område där du kan få hjälp att utveckla den typ av samverkan som du behöver för din forskning eller utbildning. Det kan handla om externfinansiering i relation till kontakter i omvärlden, avtalsskrivningar med omvärlden, praktikfrågor, att finna lämpliga aktörer för praktik eller examensarbeten med flera områden som listas nedan, behov av internationella nätverk eller samverkansaktörer.

Samverkansmöjligheter

Du kan exempelvis få hjälp gällande:

  • organisering av forum/mötesplatser för att diskutera/utveckla samverkan
  • praktik för studenter
  • internt samarbete som gynnar samverkan och extern samverkan
  • kontakt och matchning med regionala, nationella, internationella nätverk
  • aktörskartläggningar
  • utveckling av skräddarsydda seminarier och kurser på samverkanstemat

Projektrådgivning

I de fall som finansiärer har krav på samverkan kan du få rådgivning gällande projektteamets kompetens, utlysningens målsättningar och vilken typ av aktörssamverkan som kan vara relevant.

Internationella kontakter

Internationella kontakter är viktiga för att lyfta pågående utbildning och forskning in i ett internationellt sammanhang. Det kan leda till bättre förutsättningar för projekt som behöver stärkas genom internationella förbindelser inför finansiärer och aktörer i omvärlden. Du kan få hjälp med att undersöka vilken typ av kontakter/konstellationer som kan vara av intresse för dig.

Läs mer om internationellt samarbete

Senast granskad: