Mallar, blanketter och riktlinjer för grundutbildning och avancerad nivå

Här hittar du mallar, blanketter och riktlinjer för lärare, kursansvariga, ämnesföreträdare och programansvariga.

Mallar

Individuell studieplanering

Individuell studieplanering är ett stöd för er programansvariga och studenter för att säkerställa att en student som av någon anledning behöver anpassa sina studier kommer att kunna ta ut sin examen. Finns bara på svenska. 

Individuell studieplanering (dotx) 

Kursanalys

När du ska sammanställa kursanalysen (kursutvärderingen) använder du denna mall. Finns på svenska och engelska.

Mall för kursanalys (svenska) (.docx)

Template for course analysis (English) (.docx)

Riktlinjer 

Riktlinjer för lärare: Övervakad onlinetentamen i lärplattformen Learn

Riktlinjer för lärare: Inspelning av föreläsningar

Senast granskad:
Senast granskad: