Riktlinjer för lärare: Övervakad onlinetentamen i lärplattformen Learn

För att minska risken för fusk i samband med övervakad onlinetentamen så rekommenderar avdelningen för stöd i utbildning och forskning att funktionen ”Test” används och att inställningen ”Obligatoriskt fullföljande” [1] aktiveras.

Detta arbetssätt innebär att studentens svar skrivs direkt i lärplattformen samt att när testet väl startats så måste det slutföras i en enda sittning.

Bakgrund och utgångspunkt

Bakgrunden är att det finns misstanke om att studenter som skrivit övervakad tentamen som arrangerats via verktyget “Uppgift” kan ha fått otillåten hjälp. I första hand handlar det om tentamen där studenter ges möjlighet att ladda upp sina svar som en Word-fil, då de under skrivandet kan ha filen sparad i en molntjänst (exempelvis OneDrive, Google Drive eller iCloud) där andra kan bidra till skrivandet. Det har även förekommit misstanke om att studenter lämnat sina inloggningsuppgifter till Learn till annan person som loggat in samtidigt och skrivit i uppgiften.

Dessa riktlinjer gäller enbart för tidsbegränsade, övervakade onlinetentamen som utförs på Högskolan Dalarna. Exempelvis hemtentamen omfattas inte av denna rekommendation.

Specifika riktlinjer

Använd funktionen ”Test” i stället för funktionen ”Uppgift”

Du bör använda lärplattformen Learns funktion ”Test” framför ”Uppgift” (en: “Assignment”) eftersom det är svårare att förhindra fusk och otillåten hjälp om man använder “Uppgift”.

Aktivera inställningen ”Obligatoriskt fullföljande” [1]

Du bör aktivera inställningen ”Obligatoriskt fullföljande” (en: ”Forced Completion”). Vid “obligatoriskt fullföljande" så måste den person/dator som startade provet i studentens namn också skriva klart det (möjlighet för annan person att logga in på samma användare möjliggörs inte). Skulle studenten tappa kontakten med internet tillfälligt så kan studenten fortsätta och lämna in när kontakten är tillbaka. Det som studenten skriver i ett “Test” sparas regelbundet, vilket innebär att texten finns kvar, även om det blir en störning i internetuppkopplingen. Vid ett test med den inställningen kan det vara ett avbrott i internetanslutningen på upp till 10 minuter enligt leverantören och studenten kan ändå återgå till och återuppta testet. Deltagarna kan däremot inte fortsätta om de av misstag stänger sina webbläsare, lämnar sidan med testet, eller råkar ut för strömavbrott. Då måste de kontakta dig och be om att få göra ett nytt försök."  

[1] Inställningen ”Obligatoriskt fullföljande” är för närvarande endast tillgänglig i Original-rum. 

Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: