Handledning för KPW

Här hittar du som kursplaneförfattare stöd för information som du anger i Högskolans systemstöd för att skapa kursplaner, Kursplaner På Webb (KPW)

Handledning till KPW för kursplaneförfattare

Här hittar du stöd och information för uppgifter som du använder i systemstödet KPW. Stöd och information för processen att skapa ny kurs- eller utbildningsplan hittar du Skapa ny kurs- eller utbildningsplan.

Svensk och engelsk benämning

Stöd i hur du namger kurser både på svenska och engelska och att tänka på när du namnger kurser som omfattar omfattar ett självständigt arbete.

Svensk och engelsk benämning

Huvudområde med fördjupning

Stöd i hur du använder huvudområden i kurser, och hur fördjupningskoder för kurser i huvudområden ska anges.

Huvudområde med fördjupning

Behörighet

Stöd i hur du formulerar behörigheter till kurser, och vad som är viktigt att tänka på.

Behörighet

Mål

Stöd i hur du formulerar lärandemål för din kurs, och viken av att formulera tydliga och avgränsade mål.

Mål

Innehåll

Stöd i hur du formulerar och beskriver innehållet i kursen.

Innehåll

Examinationsformer

Stöd i hur du väljer och skriver examnationsformer för kursen, och hur examinationsformer ska förhålla sig till moduler och innehåll i kursen.

Examinationsformer

Betyg

Betyg sätts utifrån betygskalan som kursen har, förutsättningarna för individuellt slutbetyg anges under betyg.

Betyg

Nyckelord

Nyckelord som den sökande kan tänkas använda för att hitta utbildningen på sökandewebben (antagning.se och universityadmissions.se.

Nyckelord

Övrigt

Här anges övriga föreskrifter för kursen, exempelvis uppgift om uppdragsutbildning, särskilda förutsättningar för omexamination eller eventuella övergångsregler.

Övrigt

Senast granskad: