Vallokalen är öppen

Nu är det dags att rösta fram kollegiala ledamöter till institutionens ledningsråd, IL. Vallokalen är öppen mellan 10 och 17 oktober 2022.
Person håller i ett lila papper med texten "Rösta".
Genom att rösta påverkar du utformningen av din institutions IL. Valet är viktigt för institutionens utveckling. Madelene Håll

– Som ledamot väljs du av kollegiet. Det är ett ärofyllt och ansvarfullt uppdrag att företräda institutionens bästa med långtgående möjligheter att påverka. Genom aktiva och kunniga ledamöter stärker vi kvaliteten i forskning och utbildning på både kort och lång sikt. Min önskan är att alla röstberättigade använder sin röst för att påverka verksamheten vid lärosätet, säger rektor Martin Norsell.

Rösta i vallokalen

Du röstar i den digitala vallokalen senast måndag 17 oktober klockan 24.00.

Till vallokalen

Resultatet i valet presenteras torsdag 20 oktober.

Senast granskad:
Senast granskad: