Status i rekryteringen av prefekt

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sista dag för ansökan till uppdraget som prefekt på institutionen för språk litteratur och lärande har nu passerat och totalt har 4 kandidater har visat intresse för uppdraget.

Intervju genomfördes under vecka 34 med arbetsgivaren, därefter kommer tillfälle för hörande att arrangeras. Mer information om tid och genomförande för detta meddelas senare.

Senast granskad:
Senast granskad: