Rekrytering av prefekt

Fyra kandidater sökte tjänsten som prefekt på institutionen för språk, litteratur och lärande. En slutkandidat utsågs, men valde att tacka nej till tjänsten i slutskedet av processen.

Nu pågår en dialog inom rektorsfunktionen tillsammans med HR kring hur och när processen kommer att se ut framåt. Boglárka Straszer är utsedd tf prefekt och kommer tillträda rollen från och med 1 oktober. 

Kontakt
HR-specialist
Senast granskad:
Senast granskad: