Prefekt för institutionen språk, litteratur och lärande

Nu har du möjlighet att söka eller nominera kandidater till uppdraget som prefekt för institutionen språk, litteratur och lärande.

Som prefekt har du det övergripande ansvaret för att utveckla institutionens sammanhållna akademiska miljöer. Med stöd av proprefekt, avdelningschefer, administration och kollegial beredning ansvarar prefekten för utveckling och genomförande av utbildning, forskning och samverkan. Du skapar förtroende och utvecklar verksamheten genom samarbeten både internt och externt. 

Nomineringar av tillfrågad kandidat skickas till HR-specialist Elin Apel senast 13 augusti. Ansökan är öppen till och med 13 augusti. Ansökan till uppdraget sker via länken i annonsen.

Senast granskad:
Senast granskad: