Nästa steg i rekryteringen av prefekt

Intervju är nu genomförd med den kandidat som visat intresse för uppdraget som prefekt på institutionen för språk litteratur och lärande.

Tillfälle för hörande kommer att arrangeras inom kort. Mer information om tid och genomförande kommer att meddelas så snart tidpunkten är bokad.  

Senast granskad:
Senast granskad: