Alumn har vunnit uppsatspris

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En av våra alumner från magisterprogrammet i svenska som andraspråk, Jim Degrenius, har vunnit ASLA's uppsatspris 2022.

Jim Degrenius, som har gått vårt magisterprogram i svenska som andraspråk har fått ASLA's uppsatspris 2022 för den magisteruppsats han skrev under utbildningen, Flerspråkighet i samtida svensk raplyrik - performativitet, pragmatik och poesi.

Se ASLA's websida för mer information:
http://asla.se/jim-degrenius-tilldelas-aslas-uppsatspris-2022/

Jim har gått vidare till doktorandstudier vid Linnéuniversitetet och deltar vid ISLL's högre seminarium 11 november för att prata om sin uppsats och sitt avhandlingsarbete.

Senast granskad:
Senast granskad: