Verksamhetsberättelse ILU 2023

Ett stort TACK till alla medverkande!

Verksamhetsberättelsen för 2023 har arbetets fram, där flertalet medarbetare vid ILU varit involverade i framtagandet. Vik. prefekt Elisabeth Daunelius riktar ett stort TACK till samtliga medverkande!

Verksamhetsberättelsen kommer att presenteras vid ILU:s IL 13 feb, därefter skall den lämnas till rektor 16 feb. Verksamhetsberättelse delges institutionen inom kort. 

Senast granskad:
Senast granskad: