Väntat beslut om tillstånd att examinera förskollärare

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat att inte återinrätta Högskolan Dalarnas examenstillstånd för förskollärare.

Det är drygt en månad sedan delningen från UKÄ kom med den prelimära bedömningen att inte godkänna högskolans ansökan om examenstillstånd för att utfärda förskollärarexamen.

– Nu har vi en process framför oss med att analysera hur verksamheten påverkas av beslutet, säger Elisabeth Daunelius, prefekt, institutionen för lärarutbildning.

En intern arbetsgrupp inom institutionen arbetar med att se över organisation och arbetsuppgifter. Dessutom har rektor beslutat att tillsätta en extern arbetsgrupp som ska analysera UKÄ:s bedömning hur nuvarande interna processer för examensrättsansökningar och relevanta delar av kvalitetssystemet kan stärkas.

Högskolan Dalarna för även samtal med andra lärosäten om en eventuell representation av förskollärarutbildningen. Det är dock för tidigt att säga hur den samverkan eventuellt kan komma att se ut.

Senast granskad:
Senast granskad: