Rädda alla hjärtan

Högskolan ska vara en hjärtsäker zon. Därför erbjuds kurser i HLR på alla hjärtans dag både på Campus Falun och Campus Borlänge.

Under temat ”Rädda alla hjärtan” den 14 februari erbjuder högskolan utbildning i hjärtlungräddning (HLR) för barn och vuxna med syfte att sprida kunskap om hur man agerar och hanterar om en person drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Detta för att sprida kunskap om hur man hanterar ett plötsligt hjärtstopp, vilket är en del av arbetet med att vara en hjärtsäker zon, vilket högskolan är sedan ett år tillbaka.
 
Hjärt-lungfonden har tagit fram en standard med vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att man som skola eller arbetsplats ska vara en hjärtsäker zon. Bland annat måste hjärtstartare finnas installerade och underhållas systematiskt. Utöver detta är en årlig repetition av hjärt-lungräddning också ett krav för att ha god beredskap vid hjärt– eller luftvägsstopp.  

Utbildningen sker både på Campus Falun och på Campus Borlänge. I anmälningsformuläret väljer du tid samt plats. Tänk på att det är begränsat antal platser, så det är först till kvarn som gäller.

Anmälan sker via länken:

HLR utbildning för anställda - Högskolan Dalarna (du.se)

Senast granskad:
Senast granskad: