Primula är igång!

Primula fungerar nu som vanligt. Detta innebär att lön för februari också kommer betalas ut som vanligt.

Nu är det möjligt att registrera eventuella reseräkningar som fått vänta. Observera att de ledigheter, semester och sjukfrånvaro som rapporterats manuellt under tiden Primula inte varit tillgängligt behöver inte registreras av respektive medarbetare, det kommer lönespecialisterna att registrera.

Det tillfälliga registret (med kontaktuppgifter) som ILU upprättade när Primula låg nere har nu tagits bort. 

Senast granskad:
Senast granskad: