Rekrytering av prefekt (ILU)

Intervjuer kommer att ske nästa vecka

Rekrytering av ordinarie prefekt till ILU pågår där intervjuer kommer att ske under nästa vecka. Information delges institutionen löpande under processens gång. 

Senast granskad:
Senast granskad: