Lönerevision

Nu är lönerevisionen klar

Lönerevisionen är klar och de nya lönerna kommer att betalas ut i februari. De betalas ut retroaktivt från 1 oktober 2023.

Senast granskad:
Senast granskad: